Klauzula informacyjna sklepu internetowego PKL SA

1. Administratorem danych osobowych podawanych w procesie rejestracji w sklepie internetowym PKL (https://przenosimygory.pkl.pl/) są Polskie Koleje Linowe S. A.

2. Siedziba administratora znajduje się w Zakopanem przy ul. Bachledy 7D.

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

a) mailowo: iodo@pkl.pl

b) pisemnie na adres: PKL SA, ul. Bachledy 7D, 34-500 Zakopane

4. Dane osobowe podawane w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży oferowanych przez PKL S. A. oraz Partnerów należących do Grupy Kapitałowej PKL S. A. tj.: Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A., PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k., Tangara IP usług oraz podejmowania działań zmierzających do jej zawarcia.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla podjęcia działań zmierzających do zwarcia i realizacji umowy.

6. Dane osobowe będą udostępniane usługodawcy hostingowemu sklepu https://przenosimygory.pkl.pl/ podmiotom obsługującym płatności elektroniczne oraz partnerom należącym do Grupy Kapitałowej PKL S.A. w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

7. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia. Podane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie celów stanowiących uzasadniony interes administratora. Uzasadnionym, z uwagi na interes administratora może być przetwarzanie danych w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług.

8. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby uprawnione, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.

9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia z bazy danych, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych.

10. Osobie której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.

12. Podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.